Zeybek, İHL mezunlarının sorunlarını Eğitim Bakanına sordu

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, İmam Hatip Lisesi Mezunlarının Denklik Belgesi sorunlarını Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına sordur, sorunlara çözüm istedi.

Batı Trakya 24 Ocak 2023
Zeybek, İHL mezunlarının sorunlarını Eğitim Bakanına sordu

SYRİZA Partisi İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, İmam Hatip Lisesi (İHL) Mezunlarının yaşadığı Denklik Belgesi sorunlarını gündeme taşıdı.

Milletvekili Zeybek, İHL mezunlarının Denklik Belgesi konusunda yaşadıkları sorunları Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına sunduğu soru önergesi ile gündeme taşırken sorunların çözümü noktasında bakanlığın herhangi bir girişimi olup olmayacağını sordu.

Eğitim ve Din İşleri Bakanığına hitaben "İmam Hatip Lisesi Mezunlarının Denklik Belgesi Sorunları" konulu soru önergesinde şunları belirtti:

"Diplomalara denklik belgesi Π.Δ. 155/78ile Φ.815.1/33/Ζ1/1407/04-03-1994 ve Φ.815.4/Ε187/Ζ1/1407/21-08-1998 sayılı genelgeye göre verilmektedir. Bu koşullar doğrultusunda yurt dışından gelen lise diplomalarının denklikleri belirlenmektedir.

Ancak bu hükümler, ülkemizde faaliyet gösteren Medreselerle aynı statüde olan İmam Hatip okullarının öğrencilerini haksız yere denklikleri içermemektedir.

Son dönemde İmam Hatip Ortaokul ve Liselerine devam eden ya da eğitimini tamamlayarak Yunanistan'a dönen pek çok öğrenci, lise diplomalarının ülkemizdeki liseler ile denk olmamasından kaynaklanan mevzuat boşluğu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Sonuç olarak, bu öğrenciler ülkemizdeki eğitimlerini tamamlayamamakta, lise diplomalarını kabul ettirememekte ve dolayısıyla eğitimlerine bir üst düzeyde devam edememekte veya mesleki olarak gelişememektedirler.

İlgili öğrencilerin Eğitim Bakanlığı birimleri ile (Yurtdışı Eğitimi, Avrupa ve Azınlık Kültürlerarası Eğitimi Müdürlüğü) (DIPODE) yazışmaları sonucunda verdiği cevap: "Yabancı bir İmam Hatip eğitim biriminin derecesi yerli bir Genel Eğitim derecesi ile denkliği mevcut mevzuatta öngörülmemektedir".

Buna göre, mevzuat eksikliği nedeniyle, İmam Hatip Liselerinin faliyet gösteren Medreselerle dahi denk tutulmamaktadır.

· İmam Hatip mezunları Yunan eğitim sisteminde aldıkları Lise diplomalarının karşılığı olmadığı için mağdur olduklarından.

·  Söz konusu mevzuat eksikliği, öğrencilerin eğitim ve mesleki gelişim olanaklarını engellediğinden.

Sayın Bakana sorulur?

1. İmam Hatip Liselerinin denklik belgesi alması ve ülkenin Genel Eğitim dereceleriyle eşleştirmenin koşullarını ve yolunu oluşturmak için inisiyatif almayı düşünüyormusunuz?

2. Yurt dışında faaliyet gösteren İmam Hatip Liselerinin en azından ülkedeki Medreselerin öğrenim unvanlarıyla uyumlu hale getirilmesinin şartlarını ve yolunu oluşturmak için inisiyatif almayı düşünüyor musunuz?

3. Denklik belgesi başvurularının çok olmasına ve bu eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bir çıkmazda olmalarına rağmen bu yasal boşluğun sürdürülmesi hangi gerekçeye dayanmaktadır?

HAKKIMIZDA

ÇINAR FM, Gümülcine'den yayın yapan Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tek dernek ve haber radyosudur.

Daha önce farklı bir isimle çalışan radyo 30 Nisan 2010'da ÇINAR Derneği tarafından satın alındı. Bu tarihten itibaren baştan sona yenilenerek, yepyeni ve farklı bir anlayışla ÇINAR FM olarak yayın hayatına devam etmektedir.

ÇINAR FM, Batı Trakya'da Müslüman Türk Azınlık mensupları tarafından kurulan ÇINAR Derneği'nin büyük fedakârlıklarla ve gönüllülük esasına göre yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir KAMU hizmetidir. Derneğimize destek vererek sesimizin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Türkçe ve Yunanca haber bültenleri, haber ve tartışma programları yanısıra, eğitsel ve kültürel programlar da sunan radyo, bir haber, kültür ve bilgi radyosu olmaya yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Uluslararası müzik de çalan ÇINAR FM, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk ve tek dernek/topluluk ve haber radyosu özelliğini taşımaktadır.

Hep birlikte daha güçlü daha sesli daha dinamik bir Çınar FM için elele. Bu radyo sizin, bu radyo hepimizin...

Çınar FM 91.8
© 2023 Çınar FM 91.8
KÜNYE
Çınar FM 91.8 - Haber radyosu
Sahibi: Çınar Derneği
Genel Sorumlu: Cengiz ÖMER
Yayın ve Reklam Koordinatörü: Necat AHMET
Adres: A. Manesi 5, Komitini 69100, GREECE
Tel: +30 25310 26001
E-posta: cinarfm91.8@gmail.com
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
CINAR FM 91.8 - Ενημερωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ιδιοκτησία: Σύλλογος "Ο Πλάτανος"
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής: Ζενγκίς ΟΜΕΡ
Συντονιστής Προγραμμάτων και Διαφημίσεων: Νετζάτ ΑΧΜΕΤ
Διεύθυνση: Α. Μάνεση 5, Κομοτηνή 69100
Τηλ: +30 25310 26001
Ηλ. Διεύθυνση: cinarfm91.8@gmail.com