Tarihte Bu Hafta: 8-15 Ekim

Batı Trakya, Balkanlar, Yunanistan, Türkiye ve dünya tarihinde meydana gelen önemli olayların derlendiği bu sayfa Millet editörleri tarafından hazırlanmaktadır.

Tarih 13 Ekim 2021
Tarihte Bu Hafta: 8-15 Ekim

8 Ekim 451 - Hristiyanlıktaki önemli doktriner ayrılıkların tartışıldığı "Konsil"lerin 4'ncüsü Kalkedon (Kadıköy) Konsili toplandı.

8 Ekim 1690 - Belgrad, II. Süleyman tarafından iki yıllık aranın ardından geri alınarak, yeniden Osmanlı egemenliğine girdi.

8 Ekim 1912 - Karadağ Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti. Böylece kısa bir süre sonra Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan’ın da katılımıyla daha da büyüyecek olan insanlık tarihinin en acımasız savaşlarından biri olan 1. Balkan Savaşı başlamış oldu. 29 Eylül 1913’te biten Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devletinin kayıpları büyük olacaktır. Kıyıköy Enez hattına kadar tüm Balkanları kaybedecek, yüz binlerce insanı ölecek, çok daha fazlası bu coğrafyadan sürülecektir.

8 Ekim 1925 - Türkiye'de Yahudi ve Ermeni ruhani başkanları, Lozan Antlaşması'nın ''Azınlıkların Korunması'' ile ilgili hükümlerinin tanıdığı bazı dini haklardan (dini hukuka göre evlilik, boşanma, veraset, velayet vb.) vazgeçerek, Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıkladılar.

8 Ekim 1968 - Mart ayında imzalanan göç anlaşması sonucu ilk Türk kafilesi Bulgaristan’dan Türkiye’ye girdi. 1978 yılında sona eren bu anlaşma sonucu yaklaşık 130 bin kişi Türkiye’ye göç etmiştir.

9 Ekim 1431 -  Macaristan Kralı Sigismund, Türkler karşısında aldığı yenilgi sonrası 1428’de üç yıllık bir barış istedi. II.Murat yalnız kalan Venediklilerin Rumeli’de Bizans adına yönettikleri şehirler üzerine harekete geçti. Önce Selanik alındı. Arkasından 9 Ekim 1431’de Yanya fethedildi. Epir’in de alınması üzerine Venedik sulh istedi. Yanya kendiliğinden Osmanlı egemenliğine girdi. Karaca Paşa'nın şehri teslim almasından sonra buraya da Türkler iskân edilmeye başlanır.

9 Ekim 1690 - Belgrad’da Osmanlı egemenliği yeniden sağlandı. İki yıl önce Avusturya kuvvetlerinin eline geçen Belgrad, Osmanlı Ordusunun karşı saldırısı sonucu geri alındı. Böylece Balkanlara yönelik haçlı tehdidinin önüne geçilmiş oldu.

10 Ekim 1912 - Karadağ kuvvetleri Osmanlı sınırını 2 noktadan aşarak İşkodra’ya doğru ilerlemeye başladı. Hasan Rıza Paşa komutasındaki savunma kuvvetleri paşanın ölümüne kadar şehri başarıyla savundu. O günlerin anısına İşkodra halkı, paşaya olan sevgisini yaptığı anıt mezar ve adına kurduğu dernekle yaşatmaya çalışmakta.

11 Ekim 1939 - Albert Einstein, Roosevelt'e, atom bombası konusuna dikkatini çekmek için yazdığı ünlü mektubunu kaleme aldı.

12 Ekim 1596 - Eğri Kalesi fethedildi. Erdel ve Eflak’ta meydana gelen isyan hareketleri üzerine, bölgeye gelen Osmanlı Ordusu yaklaşık 1 ay süren kuşatmadan sonra kaleyi ele geçirdi.

13 Ekim 1928 - Türkçe çıkan ilk gazete olan Yenilik Bulgaristan’ın Yanbolu şehrinde yayın hayatına başladı. Gazetenin amacı Bulgaristan’da yaşayan Türklerin hak ve hürriyetlerini korumak ve geliştirmekti.

14 Ekim 1915 - Bulgaristan, Osmanlı-Alman ittifakı saflarında savaşa katıldı. Fakat Bulgaristan’ı savaşa dâhil etmek kolay olmaz. Ancak Batı Trakya’dan bir miktar toprak verilerek Türk-Alman saflarında savaşa katılması sağlandı.

15 Ekim 1919 - İstanbul’da faaliyet gösteren Batı Trakya Komitesi, faaliyetlerini bölgeye; Gümülcine’ye kaydırma kararı aldı. Komitenin bu kararı almasında Yunanistan’ın bölgeye yönelik bir askeri harekâta girişme ya da bölgenin müttefikler tarafından Atina’ya bırakılma tehlikesi yatmaktadır.

HAKKIMIZDA

ÇINAR FM, Gümülcine'den yayın yapan Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tek dernek ve haber radyosudur.

Daha önce farklı bir isimle çalışan radyo 30 Nisan 2010'da ÇINAR Derneği tarafından satın alındı. Bu tarihten itibaren baştan sona yenilenerek, yepyeni ve farklı bir anlayışla ÇINAR FM olarak yayın hayatına devam etmektedir.

ÇINAR FM, Batı Trakya'da Müslüman Türk Azınlık mensupları tarafından kurulan ÇINAR Derneği'nin büyük fedakârlıklarla ve gönüllülük esasına göre yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir KAMU hizmetidir. Derneğimize destek vererek sesimizin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Türkçe ve Yunanca haber bültenleri, haber ve tartışma programları yanısıra, eğitsel ve kültürel programlar da sunan radyo, bir haber, kültür ve bilgi radyosu olmaya yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Uluslararası müzik de çalan ÇINAR FM, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk ve tek dernek/topluluk ve haber radyosu özelliğini taşımaktadır.

Hep birlikte daha güçlü daha sesli daha dinamik bir Çınar FM için elele. Bu radyo sizin, bu radyo hepimizin...

Çınar FM 91.8
© 2021 Çınar FM 91.8
KÜNYE
Çınar FM 91.8 - Haber radyosu
Sahibi: Çınar Derneği
Genel Sorumlu: Cengiz ÖMER
Yayın ve Reklam Koordinatörü: Necat AHMET
Adres: A. Manesi 5, Komitini 69100, GREECE
Tel: +30 25310 26001
E-posta: cinarfm91.8@gmail.com
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
CINAR FM 91.8 - Ενημερωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ιδιοκτησία: Σύλλογος "Ο Πλάτανος"
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής: Ζενγκίς ΟΜΕΡ
Συντονιστής Προγραμμάτων και Διαφημίσεων: Νετζάτ ΑΧΜΕΤ
Διεύθυνση: Α. Μάνεση 5, Κομοτηνή 69100
Τηλ: +30 25310 26001
Ηλ. Διεύθυνση: cinarfm91.8@gmail.com