Lozan’ın 100. Yılında Yunan devletinin azınlık karşıtı daimi politikası Prin gazetesinde!

Atina merkezli Prin gazetesinde gazeteci Giorgos Mihailidis imzasıyla Lozan Antlaşması’nın 100. Yılı dolayısı ile 24 Temmuz 2023’te bir makale yayınlandı.

Batı Trakya 27 Temmuz 2023
Lozan’ın 100. Yılında Yunan devletinin azınlık karşıtı daimi politikası Prin gazetesinde!

Atina merkezli Prin gazetesinde Lozan Antlaşması’nın 100. Yılı dolayısı ile 24 Temmuz 2023’te yayınlanan makalesinde gazeteci Giorgos Mihailidis, “Trakya azınlığına karşı Yunan devleti” başlıklı yazısında Yunan devletinin Batı Trakya Türk toplumuna yönelik sürekli şüphe ile yaklaştığını ve azınlık mensuplarının hedef alınarak şeytanlaştırıldığını belirtti.

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının ardından Yunan devletinin Batı Trakya’daki Müslüman nüfusa karşı temelde baskıcı, uluslararası koşullara dayanan çelişkiler ve dalgalanmalarla dolu ancak azınlığı ya da bir kısmını araçsallaştırmaya dayanan bir devlet politikası benimsediğini belirten Mihailidis, 1923’ten 1950’lerin ikinci yarısına kadar devletin resmi yazışmalarda ve kamusal yaşamda bölgedeki azınlık nüfus için “Türk” terimini kullandığını ancak 1957’de Dışişleri Bakanlığının gizli bir kararı ile “Türk” teriminin sınırlandırıldığını ve zaman içerisinde kaldırıldığını belirtti.

1950’lerin sonundan itibaren Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan krizlerin de etkisiyle azınlığın “ulusal tehlike” olarak nitelendirilmeye başlandığını belirten Mihailidis, o tarihten sonra devlet politikasının yerel idari ajanlar, hükümet yetkilileri, polis ve ordudan oluşan Trakya Koordinasyon Konseyi tarafından gizlice koordine edildiğini belirtiyor. Bölgede Türk etkisini sınırlamak ve azınlık üyelerini göçe zorlamak amacıyla azınlık nüfusuna yönelik baskının kademeli olarak yoğunlaştığını belirten Mihailidis, diktatörlük döneminde “Türk azınlık” teriminin ortadan kalktığını belirtti.

1960’lardan itibaren azınlık nüfusunun günlük yaşamında yarı militer bir denetim kurulduğunu belirten Mihailidis, azınlık üyelerine yönelik gayri-resmi uygulamalar ile azınlık nüfusunun günlük yaşamı üzerinde yarı askeri bir denetim kurulduğunu belirten Mihailidis, Türk deği Müslüman kimliğinin desteklendiğini belirtti. 1990’larda 29 Ocak olayları ile devletin azınlık karşıtı politikasının aşırı tezahürünün yaşandığını söyleyen Mihailidis, ancak 1996’da yarı-militer denetimin son bulduğunu belirtti. Bununla birlikte Mihailidis, Yunan devletinin daimi azınlık karşıtı politikasının karakteristik bir özelliği olarak Trakya’daki azınlık nüfusuna yönelik sürekli devlet şüphesi, azınlık mensuplarının hedef alınması ve şeytanlaştırılmasıyla sürekli olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Kaderimizin tayin edildiği Lozan Antlaşması’nın 100. Yılında ülkemizde Batı Trakya Türk toplumuna karşı devlet politikasının tarihsel süreç içerisinde “Türk”ten “Müslüman”a nasıl değiştiği hakkındaki tartışmaların ulusal düzeyde dile gelmeye başladığını görüyoruz. 21 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrasında da bu konuda benzer görüşler ortaya çıktı. Seçimler sonrasında toplumumuza yönelik karalama, damgalama ve hedef gösterilme politikasının en açık örneğini yaşadıktan sonra bu durumun devlet politikasının kendisi olduğunu söyleyen bu makale artık ülkemizde değişim zamanının geldiğini gösteriyor! Hükümet, Lozan’ın 100. Yılında Batı Trakya Türk toplumunu yok sayan, ötekileştiren, şeytanlaştıran devlet politikasının değişmesi için gerçek ve samimi bir adım atmalı! Bu ülke bizim, hepimizin! Hep söylediğim gibi Kosta ve Maria ile yüz yıllardır yan yanayız, devlet politikası da ayrıştırıcı değil birleştici olmalı, mevcut sorunlarımızın çözümü için hükümet güçlü bir siyasi irade ortaya koymalı! Hükümetin ilk adımı ise 15 yıldır uygulanmasını beklediğimiz AİHM kararlarını acilen, hiçbir bahane ileri sürmeden uygulamak; böylece İskeçe Türk Birliği’ne resmi kişiliğini iade etmek ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği’nin kaydını onaylamak olmalı” dedi.

HAKKIMIZDA

ÇINAR FM, Gümülcine'den yayın yapan Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tek dernek ve haber radyosudur.

Daha önce farklı bir isimle çalışan radyo 30 Nisan 2010'da ÇINAR Derneği tarafından satın alındı. Bu tarihten itibaren baştan sona yenilenerek, yepyeni ve farklı bir anlayışla ÇINAR FM olarak yayın hayatına devam etmektedir.

ÇINAR FM, Batı Trakya'da Müslüman Türk Azınlık mensupları tarafından kurulan ÇINAR Derneği'nin büyük fedakârlıklarla ve gönüllülük esasına göre yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir KAMU hizmetidir. Derneğimize destek vererek sesimizin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Türkçe ve Yunanca haber bültenleri, haber ve tartışma programları yanısıra, eğitsel ve kültürel programlar da sunan radyo, bir haber, kültür ve bilgi radyosu olmaya yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Uluslararası müzik de çalan ÇINAR FM, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk ve tek dernek/topluluk ve haber radyosu özelliğini taşımaktadır.

Hep birlikte daha güçlü daha sesli daha dinamik bir Çınar FM için elele. Bu radyo sizin, bu radyo hepimizin...

Çınar FM 91.8
© 2024 Çınar FM 91.8
KÜNYE
Çınar FM 91.8 - Haber radyosu
Sahibi: Çınar Derneği
Genel Sorumlu: Cengiz ÖMER
Yayın ve Reklam Koordinatörü: Necat AHMET
Adres: A. Manesi 5, Komitini 69100, GREECE
Tel: +30 25310 26001
E-posta: cinarfm91.8@gmail.com
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
CINAR FM 91.8 - Ενημερωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ιδιοκτησία: Σύλλογος "Ο Πλάτανος"
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής: Ζενγκίς ΟΜΕΡ
Συντονιστής Προγραμμάτων και Διαφημίσεων: Νετζάτ ΑΧΜΕΤ
Διεύθυνση: Α. Μάνεση 5, Κομοτηνή 69100
Τηλ: +30 25310 26001
Ηλ. Διεύθυνση: cinarfm91.8@gmail.com