Batı Trakya Türklerinin sorunları Birleşmiş Milletler’de dile getirildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 52. Olağan Oturumu’nda Batı Trakya Türk toplumunun sorunları ABTTF tarafından dile getirildi.

Batı Trakya 28 Mart 2023
Batı Trakya Türklerinin sorunları Birleşmiş Milletler’de dile getirildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 52. Olağan Oturumu’nda Batı Trakya Türk toplumunun tehdit unsuru olarak görüldüğü ve bu nedenle siyaset ve medyada nefret içerikli söylemlerin hedefi haline getirildiğini ifade edili.

27 Şubat-4 Nisan 2023 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 52. Olağan Oturumu’na Batı Trakya Türk toplumunu BM’de temsil eden Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) iştirak etti.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne özel istişari statüye sahip olan ABTTF, BM’ye üye tüm devletlerin temsilcilerinin iştirak ettiği ve yılda üç kez düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi’nde  sürekli olarak Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarını dile getiriyor, BM nezdinde dünya kamuoyunda Batı Trakya Türklerinin sesi olarak toplumun mevcut sorunları gündeme taşıyor.

Bu kapsamda yılın ilk BM İnsan Hakları Konseyi toplantısına ABTTF’yi temsilen katılan Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık katıldı. 23-24 Mart 2023 tarihlerinde BM Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes’in raporunu sunduğu oturum ile BM İnsan Hakları Organları ve Mekanizmaları başlıklı gündem maddelerine katılan ABTTF, burada yaptığı konuşmada Batı Trakya Türk toplumuna yönelik damgalama, hedef gösterme ve nefret temelli söylemleri gündeme taşıdı.

23 Mart 2023’te BM Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes’in özel raportör olarak son kez iştirak ettiği BM İnsan Hakları Konseyi’nde Varennes, azınlıkları, azınlıkların insan haklarını ve kimliklerini korumak üzere somut adımlar atılması için geç kaldıklarını söyledi. Özel Raportör, tüm devletlerin azınlık hakları alanındaki ihmal ve eylemsizliğe son vermelerini isteyerek azınlık hakları konusunda kalıcı bir forum ve yeni bir antlaşma hazırlanmasını talep etti.

24 Mart 2023 tarihinde yaptığı konuşmada ABTTF, Aralık 2022’deki BM Azınlık Sorunları Forumu’nda tartışıldığı üzere insan hakları savuncularının bir azınlık grubunun haklarını savunmak amacıyla yaptığı açıklama ve faaliyetlerden dolayı damgalanamayacağını, hedef gösterilemeyeceğini ve herhangi bir nefret söylemine maruz bırakılamayacağını hatırlattı; Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun siyaset ve medyada tehdit unsuru olarak görüldüğünü dile getirdi.

Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna karşı sistematik ve yapısal ayrımcılık olduğunu belirten ABTTF, siyaset ve medyada yerleşik olan nefret söylemi nedeniyle Batı Trakya Türk toplumu temsilcilerinin hedef haline getirildiğini söyledi. Bazı yayın organlarının toplum temsilcilerini damgalama ve hedef göstermesini eleştiren ABTTF, Batı Trakya Türk toplumu temsilcilerinin fotoğraflarının yayınlanarak açık hedef haline getirildiğini kaydetti. Siyasette de Türk milletvekillerine karşı nefret söylemi olduğunu kaydeden ABTTF, SYRIZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek’in İskeçe’deki yerel televizyonun yayını sırasında bir izleyici tarafından ölümle tehdit edildiğini dile getirdi.

Siyasetin ana akım medyadaki söylem ve dil üzerindeki etkisine dikkat çeken ABTTF, medyanın belirli bir gruba mensup kişilere karşı düşmanlığa yol açabilecek şekilde provokasyon ve manipülasyon aracı olarak kullanılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

HAKKIMIZDA

ÇINAR FM, Gümülcine'den yayın yapan Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tek dernek ve haber radyosudur.

Daha önce farklı bir isimle çalışan radyo 30 Nisan 2010'da ÇINAR Derneği tarafından satın alındı. Bu tarihten itibaren baştan sona yenilenerek, yepyeni ve farklı bir anlayışla ÇINAR FM olarak yayın hayatına devam etmektedir.

ÇINAR FM, Batı Trakya'da Müslüman Türk Azınlık mensupları tarafından kurulan ÇINAR Derneği'nin büyük fedakârlıklarla ve gönüllülük esasına göre yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir KAMU hizmetidir. Derneğimize destek vererek sesimizin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Türkçe ve Yunanca haber bültenleri, haber ve tartışma programları yanısıra, eğitsel ve kültürel programlar da sunan radyo, bir haber, kültür ve bilgi radyosu olmaya yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Uluslararası müzik de çalan ÇINAR FM, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk ve tek dernek/topluluk ve haber radyosu özelliğini taşımaktadır.

Hep birlikte daha güçlü daha sesli daha dinamik bir Çınar FM için elele. Bu radyo sizin, bu radyo hepimizin...

Çınar FM 91.8
© 2024 Çınar FM 91.8
KÜNYE
Çınar FM 91.8 - Haber radyosu
Sahibi: Çınar Derneği
Genel Sorumlu: Cengiz ÖMER
Yayın ve Reklam Koordinatörü: Necat AHMET
Adres: A. Manesi 5, Komitini 69100, GREECE
Tel: +30 25310 26001
E-posta: cinarfm91.8@gmail.com
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
CINAR FM 91.8 - Ενημερωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ιδιοκτησία: Σύλλογος "Ο Πλάτανος"
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής: Ζενγκίς ΟΜΕΡ
Συντονιστής Προγραμμάτων και Διαφημίσεων: Νετζάτ ΑΧΜΕΤ
Διεύθυνση: Α. Μάνεση 5, Κομοτηνή 69100
Τηλ: +30 25310 26001
Ηλ. Διεύθυνση: cinarfm91.8@gmail.com