Azınlık haklarına da atıfta bulunan karar Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 18 Nisan 2023 tarihinde yapılan Genel Kurulu oturumunda azınlık haklarına da atıfta bulunan karar kabul edildi.

Batı Trakya 24 Nisan 2023
Azınlık haklarına da atıfta bulunan karar Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 18 Nisan 2023 tarihinde yapılan Genel Kurulu oturumunda, Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Konseyi arasında iş birliğine ilişkin kapsamlı karar büyük oy çokluğuyla kabul edildi.

AP Anayasal İşler Komisyonu (AFCO) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Başkanı Loránt Vincze tarafından hazırlanan raporla ilgili karar, Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme (FCNM) ile Bölgesel veya Azınlık Dilleri İçin Avrupa Şartı’nın (ECMRL) AB hukuk sistemine dahil edilmesini öngörüyor.

Kararda, azınlıkların korunmasına yönelik olarak Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve izlenen yasal araçların halihazırda dünyadaki en kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı araçlar olduğunun altını çizilerek, AB’nin azınlıkların korunmasını AB içinde hukukun üstünlüğü ve temel hakları izlemesinin bir parçası haline getirmesi gerektiği ifade ediliyor.

Söz konu raporda, AP’nin AB’nin FCNM ve ECRML’ye katılması yönündeki çağrısı yineleniyor ve azınlık hakları alanında AB ile Avrupa Konseyi arasında daha yakın yasal ilişkiler kurulması talep ediliyor. Raporda, Çerçeve Sözleşme standartlarının AB’nin hukukun üstünlüğü ve temel hakları izlemesinin bir parçası haline getirilmesi halinde AB’nin katılım sürecindeki güvenilirliğinin güçleneceği vurgulanıyor. Raporda, iki kurum arasındaki sağlam stratejik ortaklığın resmileştirilmesi ve AB’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) katılım sürecinin hızla tamamlanması çağrısında bulunuluyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi arasındaki iş birliğinin kapsamının genişletilmesine ilişkin kararın AP Genel Kurulu’nda AP milletvekillerinin büyük çoğunluğunun oyuyla kabul edilmesi Avrupa’da azınlıkların haklarının yasal önlemlerle korunması açısından çok önemli bir başarıdır. Bu başarıya ulaşmada karara konu raporu hazırlayan FUEN Başkanı ve AP Milletvekili Loránt Vincze’yi tebrik ediyorum. Azınlıkların haklarının korunması ile kültürel ve dilsel çeşitliliğin güçlendirilmesi AB’nin değerleri arasındadır ve AB düzeyinde de her daim göz önünde tutulmalıdır. Çerçeve Sözleşme ve Avrupa Diller Şartı’nın AB hukuk sistemine dahil edilmesi ile Avrupa’daki ulusal ve yerli azınlıkların korunması ile dilsel ve kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi ülkemiz Yunanistan dahil AB’nin tüm üye devletleri için yasal bağlayıcılığı olan genel politika alanlarından biri olacaktır.” dedi.

HAKKIMIZDA

ÇINAR FM, Gümülcine'den yayın yapan Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tek dernek ve haber radyosudur.

Daha önce farklı bir isimle çalışan radyo 30 Nisan 2010'da ÇINAR Derneği tarafından satın alındı. Bu tarihten itibaren baştan sona yenilenerek, yepyeni ve farklı bir anlayışla ÇINAR FM olarak yayın hayatına devam etmektedir.

ÇINAR FM, Batı Trakya'da Müslüman Türk Azınlık mensupları tarafından kurulan ÇINAR Derneği'nin büyük fedakârlıklarla ve gönüllülük esasına göre yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir KAMU hizmetidir. Derneğimize destek vererek sesimizin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Türkçe ve Yunanca haber bültenleri, haber ve tartışma programları yanısıra, eğitsel ve kültürel programlar da sunan radyo, bir haber, kültür ve bilgi radyosu olmaya yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Uluslararası müzik de çalan ÇINAR FM, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk ve tek dernek/topluluk ve haber radyosu özelliğini taşımaktadır.

Hep birlikte daha güçlü daha sesli daha dinamik bir Çınar FM için elele. Bu radyo sizin, bu radyo hepimizin...

Çınar FM 91.8
© 2024 Çınar FM 91.8
KÜNYE
Çınar FM 91.8 - Haber radyosu
Sahibi: Çınar Derneği
Genel Sorumlu: Cengiz ÖMER
Yayın ve Reklam Koordinatörü: Necat AHMET
Adres: A. Manesi 5, Komitini 69100, GREECE
Tel: +30 25310 26001
E-posta: cinarfm91.8@gmail.com
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
CINAR FM 91.8 - Ενημερωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ιδιοκτησία: Σύλλογος "Ο Πλάτανος"
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής: Ζενγκίς ΟΜΕΡ
Συντονιστής Προγραμμάτων και Διαφημίσεων: Νετζάτ ΑΧΜΕΤ
Διεύθυνση: Α. Μάνεση 5, Κομοτηνή 69100
Τηλ: +30 25310 26001
Ηλ. Διεύθυνση: cinarfm91.8@gmail.com