Yassıköy Belediye Meclisi'nde Yassıköy İş Merkezi konusu tartışmalara neden oldu

24 Mart 2011, Perşembe

Yassıköy Belediye Meclisi, geçen hafta Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ana gündem konuları görüşüldü. Bunların haricinde eski Yassıköy Belediye Başkanı Kiriakos Amucas, kendi döneminde sözleşmesi imzalanan "İASMOS PARK" Yassıköy İş Merkezi konusunu da gündeme getirdi. Ancak görüşülen konu tartışmalara neden oldu.

Sedat Arap başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında ana gündem maddelerinden en önemlisi Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti'nin dağlık bölgelere yönelik programına dahil olacak ve eski Susurköy ve Yassıköy belediyeleri ile Arabacıköy Nahiyesi tarafından hazırlanan çalışmalar ve önerilerdi. Toplantıda bu konu görüşülürken belediye başkan İsmet Kadı söz alarak hazırlanan öneriler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Belediye Başkanı, daha sonra bu konuda muhalefetten de öneriler sunmasını istedi. Toplantıda önerileri detaylı bir şekilde aktaran belediye başkanı, bu önerilerin meclis tarafından onaylanması gerektiğini çünkü Rodop Kalkınma Şirketinin bu konuda belediyeye bir bildiri mektubu gönderdiğini belirtti. Ana muhalefet başkanı Kiriakos Amucas, konuya tepki gösterdi. Tepki göstermesinin nedeni ise, Arabacıköy Nahiyesi ile Susurköy Belediyesi tarafından hazırlanan öneri ve tekliflerin Yassıköy Belediyesi'nin önerilerinden daha fazla olmasıydı. Ancak, Yassıköy bölgesinden yapılacak olan işler az fakat diğer önerilere göre maliyetleri çok daha fazla.

Mecliste konuyla ilgili yapılan oylamada 13 evet, 2 çekimser ve 4 hayır oyu kullanıldı ve meclis tarafından öneriler kabul edildi. Mecliste gündem içi görüşülen diğer konular ise belediyeye mecliste görüşülmesi yönünde vatandaşlar tarafından talep edilen kişisel isteklerdi.

Toplantıda tartışmalara neden olan gündem dışı konu ise Yassıköy'de yapılmak istenen iş merkeziydi. Bilindiği gibi Yassıköy'de iş merkezinin kurulma konusu 2008 yılında gündeme gelmişti. Ancak bu konuda belediye tarafından bir adım atılmadı. Aynı konu seçimler öncesinde Kiriakos Amucas tarafından yeniden gündeme getirildi. Broşürlerde iş merkezinin inşa edileceği ve bölge insanına iş imkanı sunacağı belirtiliyordu. Seçimleri kaybeden Kiryakos Amucas, Perşembe günkü toplantıda aynı konuyu yine gündeme getirildi. Bununla birlikte konu Yunan basınında da yer aldı. Yunan basınına yansıyanlara bakıldığında Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı ve ekibi bu iş merkezinin inşa edilmesine engel oldukları yönünde bir görüntü ortaya çıkyor.

İş merkezinin inşa edilmesi bölgenin ve halkın ekonomik anlamda kalkınması açısından çok önemli bir konudur. Bu konunun bölge insanı için çok önemli olduğunu seçim kampanyasında Kiriakos Amucas defalarca dile getirmişti.

Bölgenin kalkınmasını ciddi anlamda ilgilendiren bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Yassıköy Belediye Meclis Üyesi Önder Mümin ile bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmede Önder Mümin'in bizlere verdiği bilgiler doğrultusunda iş merkezi hakkında bir çok kişinin bilmediği bazı gerçekler ortaya çıktı. Önder Mümin, bizlere bilgileri aktarırken iş merkeziyle ilgili olan bazı resmi ve protokol numaralı evrakları da gösterdi. Önder Mümin yapılan meclis toplantısı ve gündem dışı olarak toplantıda tartışılan iş merkezi konusunda bizlere şunları belirtti.

"Perşembe günü yapmış olduğumuz meclis toplantısında ana gündem maddelerinden en önemlisi Dağlık bölgeye turistik kalkınma sağlayacak programa dahil edilmek için hazırlanan öneri ve tekliflerdi. Bununla birlikte bölgedeki bazı vatandaşlarımızın belediyeden talep ettiği ve mecliste görüşülmesi gerek konular görüşüldü. Bunların haricinde gündemde olmamasına rağmen Yassıköy İş Merkezi "IASMOS PARK" konusu Kiriakos Amucas, tarafından gündeme getirildi. 2008 yılının Mart ayında eski belediye başkanı Kiriakos Amucas, Yassıköy'de bir iş merkezi kurulması konusunda Atina'dan "BHTA PROTH A.E" adında olan bir şirketle belediyeye ait olan bir yeri kiralama konusunda şirketle bir sözleşme imzalıyor. Yassıköy'de belediyeye ait 350 metre kare olan bir yeri şirkete kiralıyor. Yassıköy İş Merkezinin kurulmasının amacı bölgedeki insanların bu iş merkezi sayesinde iş edinmeleri ve bölgenin kalkınmasıdır. Kiriakos Amuca'sın düşüncesi bölgede çok büyük bir girişime imza atıp ses getirmek ve ismini duyurmak. Ancak şirkete kiralanan yerden doğal gaz boru hattı geçiyor. Bu durumu iki taraf da sözleşmeyi imzalamadan biliyorlardı. Ancak buna rağmen şirket yetkilileri belediyeye ait olan ve doğal gaz boru hattının geçtiği yeri kiralıyor. Yerin kirası aylık olarak 3.500 evro civarındadır. Şirket sözleşmeden sonra 2010 Eylül ayına kadar bu yerin kirasını ödüyor ve bu kiradan belediyenin kasasına 95.000 evro giriyor. Yani 2008 yılının ortalarından 2010 yılının son aylarına kadar. Şirket yerin kirasını normal olarak ödüyordu. Seçim öncesinde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kirakos Amucas seçim kampanyasında bu iş yerini seçim malzemesi olarak her yerde kullandı ve dağıttığı broşürlerde de belirtti. Ayrıca Kiriakos Amucas dağıttığı broşürlerde yerin şirkete 5 seneliğine kiralandığını belirtiyor ve iş merkezinde 800 kişiye iş verileceğini belirtiyordu. Ancak belediye ile şirket arasında yapılan kiralama sözleşmesinde yerin şirkete 60 yıllığına ve artı 10 yıl uzatılabilir toplam 70 yıllığına kiralandığı yazıyor. Ayrıca Amucas sözleşmeye iş merkezine alınacak olan kişilerin %70'nin Yassıköy'den olacak maddesini de eklettirmiş. Şirket kiraladığı yerde doğal gaz boru hattının geçeceğini bilmesine rağmen iş merkezinin yapılamayacağını 2010 yılının Nisan ayında anlıyor. Bu konuda Amucas'ın oynadığı yanlış ve yalan politik oyunlar yani milleti aldatmaya yönelik hareketler soz konusu, şirket tarafından ise doğal gaz boru hattının geçtiğini bilmelerine rağmen yeri kiralamalarıyla ortaya çıkan bir sorumsuzluk söz konusudur. Çünkü buna rağmen belediyeye kira paralarını ödemiş. Anlayacağınız iki taraftan da bir açıklık var. Biz göreve geldiğimizde şirket yetkilileri bizlere 2010 Nisan ayından itibaren yani Kalikratis sisteminin açıklandığı itibaren Amucası'n o yerde iş merkezinin yapılmayacağını biliyordu dediler. Çünkü bizler Amucas'a bildiri mektubu yolladık ve kendisini haberdar ettik dediler. Amucas, bu iş merkezinin seçim öncesinde olmayacağını bilmesine rağmen bizlere karşı bunu seçim kampanyasında bile bile kullandı. Tabi bizler şirketin avukatına inanmak zorundayız. Ancak şirket iş merkezinin 2010 yılının Nisan ayından itibaren yapılamayacağını bilmesine rağmen, belediyeye kira ödemeye devam etmiş. Seçim tarihi açıklandıktan sonra Eylül ayında kira ödemeyi kesiyorlar. Çünkü sonuçların ne olacağını bilmiyorlar. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra şirket yetkilileri 25 Şubat 2011 tarihinde bizleri ziyaret ettiler. Yetkililer, "bizlere şirket olarak iş merkezi yapmaktan vazgeçtik çünkü o yerde iş merkezinin yapılması mümkün değildir. Bu nedenle belediyeye ödemiş olduğumuz yaklaşık 95.000 evro kira parasını geri verin" dediler. Şirket yetkililerinin hukuki dayanağı ise şuradadır. Sözleşmenin içerisinde şirket ödediği kiraları hiçbir zaman geri talep edemez maddesi yer alıyor. Ancak bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi için sözleşmede iş merkezinin yapılabilmesi için belediyenin yapması gereken yükümlülükler var. Yetkililer, "belediye tarafından yapılması gerekenlerin bir tanesinin dahi olmadığını, verilen sözlerin tutulmadığını, bu nedenle sözleşmenin geçersiz olduğunu dolayısıyla ödediğimiz kira paralarını geri istiyoruz" dediler. Biz de belediye yönetimi olarak kendilere biz bu parayı sizlere veremeyiz isterseniz bu konuda gidin mahkeme açın dedik. Yetkililere ayrıca sizler kiraladığınız yerden doğal gaz boru hattının geçtiğini biliyordunuz üstelik belediyenin yapması gereken unsurları eski yönetim tarafından yerine getirilmemiş o zaman siz neden kira ödediniz dedik. Bu konuda şirketin yanlışı var. Kiriakos Amucas'ın yanlışı ise 2010 yılının Nisan ayından itibaren iş merkezinin olmayacağını bilmesine rağmen bunu politik bir malzemeye dönüştürmüş olmasıdır. Belediye başkanıyken hem kira paralarını almaya devam etmiş hem de seçim kampanyasında bunu malzeme olarak kullandı. Kiriakos Amucas'ın, bu konuyu gündeme taşımasının nedeni ise, iş merkezinin inşa edilememesinin nedeni olarak bizleri göstermek ve suçu bize atarak benim hatam yok, bu işi sizler yaptırmıyorsunuz demeye getiriyor. Yunan basınına da verdiği demeçlerde de sanki iş merkezinin yapılmasını belediyenin yeni yönetimi tarafından istenmediği izlenimini yaratmaya çalışıyor" dedi.

Önder Mümin'in verdiği bilgiler doğrultusunda eski Yassıköy belediye yönetimi ile BHMA PROTH A.E şirketi arasında imzalanan yer kiralama ve iş merkezi inşa etme sözleşmesinde bir çok şeyin halk tarafından gizlenildiği ortaya çıktı.

Benzer Haberler